Çocukların erken dönemde keşfedilmesi, varsa olası problem alanlarının fark edilmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması önemle üzerinde durduğumuz bir konudur. Bu kapsamda daha önce 9600 çocukla yaptığımız genel tarama çalışmalarımıza devam ediyoruz ve size soruyoruz: Çocuğunuzla Tanışmak İster Misiniz?                            

Ebeveyn olarak çocuğunuzun güçlü ve desteklenmesi gereken özelliklerini bilmek ve uygun şekilde onu desteklemek için ücretsiz olarak ön değerlendirme yapılabileceğini biliyor musunuz? “Çocuğunuzla Tanışmak İster Misiniz?“ projemizle bu mümkün!

Tek yapmanız gereken sitemizden kayıt olmak ve süreci sizin için planlamamıza izin vermek olacak.

İstanbul’da farklı merkezlerde özellikle üniversitelerde yaptığımız ücretsiz ön değerlendirme sonrası;

 • Değerlendirme raporu alabileceksiniz,
 • BİLSEM, Özel Yetenek, Zihinsel Destek vb. alanlarda bulgu elde edebileceksiniz,
 • Ön değerlendirme sonrası isteğe bağlı hizmetlerimiz ve seçenekler hakkında bilgilendirileceksiniz.

Çocuğunuzla Tanışın Nedir?

Çocuğunuzla Tanışın projesi,

Beş yaşından itibaren başlayarak çocukların erken dönemde görsel algı, sözel algı, dil becerisi, uzamsal düşünme, problem çözme, şekil uzay yeteneği gibi alanlarda değerlendirilmesini sağlayan grup testlerinin uygulanmasını ifade etmektedir.

Bu değerlendirmeye katılınması durumunda çocuğunuzun yetenek alanları, güçlü yönleri ve desteklenmesi gereken yönleri uzmanlar tarafından ayrıntılı şekilde raporlandırılacak olup uygulamayı takiben 20 iş günü içerisinde siz ebeveynlere mail yoluyla iletilecektir.

Ön değerlendirme çalışmasının ve gönderilecek raporların ardından ebeveynlerin talep etmesi durumunda uygun maliyetlerde çocuklara bireysel olarak zeka ve dikkat testleri uygulanmakta ve ebeveynlere çocuklarıyla neler yapabileceklerini ilişkin danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Elde edilen sonuçları takiben ebeveynlerin talep etmesi durumunda ebeveynlere çocuklarıyla neler yapabileceklerini ilişkin danışmanlık hizmeti sunulacaktır.

Anayasa’dan sonra gelen en önemli kanunlardan olan MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU ile pek çok yönetmelik ve mevzuat çocukların erken dönemde keşfedilmeleri ve desteklenmelerini içeren maddeler içermektedir.

Kanunun 17. Maddesinde “Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda EVDE, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır” denmektedir.

Aynı kanunda her çocuğun ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak amaç olarak belirlenmiştir.

Benzer kanun ve yönetmeliklerde çocukla ilgili çalışmalarda üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine ve desteklerine vurgu yapılmaktadır.

Ev Okulu Derneği olarak çocuklarımızın mümkün olduğunca erken dönemde yeteneklerinin ve gelişim alanlarının keşfedilmesini önemli buluyoruz.

Fark edilmeyen, keşfedilmeyen yeteneklerin kaybolmasını, körelmesini istemiyoruz.

Mevzuatımıza göre tıbbi tanılama hastanelerin, eğitsel tanılama Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nin sorumluluğundadır. Amacımız zeka tanılaması yapmadan ve eğitsel tanılamadan ziyade ailelerin çocuklarının yetenek ve gelişim alanlarıyla ilgili bilinç ve farkındalık düzeylerini yükseltmektir.

Bu çalışma bir eğitsel değerlendirme çalışması değildir. Ailelere çocuklarıyla ilgili fikir verme ve yetenek alanlarıyla ilgili rehberlik yapma çalışmasıdır. Yapılan ön değerlendirme ücretsiz, gönüllülük üzerine bir çalışmadır.

Çocuğun sadece zeka skorunun verildiği çalışmaların ailelere gerekli rehberliği yapmadığını biliyoruz. Geleceğin ve günümüzün aranan özelliklerinden olan;

Gibi alanlarda velilere rehberlik etmek ve farkındalık oluşturmak istiyoruz.

Makam ve konum olarak başarılı olarak sayılan yerlerde olan yöneticilerden veya popüler kişilerden şu tür cümleleri duyarsınız: “Benim bu günkü konumuma gelmemi sağlayan, beni keşfeden lisedeki Tarih öğretmenimdir ya da ilkokuldaki sınıf öğretmenimdir” Bu cümleler ilk başta hoş ve tatlı gözükse de esasında acı ve üzücü olan yanı şudur: Ne yazıktır ki o çocuğu, onu doğuran, onu büyüten her anında yanında olan ebeveyni  (anne-babası) keşfedememiş, bir öğretmen keşfetmiş. Tecrübemiz bize pek çok ailenin aslında çocuklarını tanımadığını, onların gelişmiş olduğu yönleri, desteklenmesi gereken yönleri konusunda bilgi sahibi olmadığını gösteriyor.

Biz ebeveynleri çocuklarıyla TANIŞTIRMAK istiyoruz. Onlara çocuklarının gelişmiş olduğu yönleri, desteklenmesi ve geliştirilmesi gereken yönleri konusunda rehberlik yapmak ve farkındalık oluşturmak istiyoruz.

ÇOCUĞUNUZLA TANIŞMAK İSTER MİSİNİZ? Kampanyası çerçevesinde gönüllülerimizle 10 bin çocuğumuzu ÜCRETSİZ gelişim ve yetenek değerlendirmelerinden geçirerek geri bildirimler verdik. 10 bini 100 bin yapmak istiyoruz.

Hedefimiz gelişmiş, kalkınmış öncü bir TÜRKİYE için yeteneklerini, değerlerini insan kıymetlerini keşfetmiş bir ülke olabilmektir.

Hiçbir yeteneğin, becerinin yok olmasına kaybolmasına tahammülümüz yoktur. Keşfedilen yeteneklerin sadece okul ortamında değil ev ve aile ortamında da desteklenmesine yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.

Süreç

ÇALIŞMA ÜCRETLİ Mİ?

Yapılan bu ön değerlendirme çalışmasında veliden herhangi bir ÜCRET TALEBİ yoktur. ÜCRETSİZDİR! İsteyen aileler uygun maliyetlerde ek hizmetler talep edebilir.

2324 [Dönüştürülmüş]

Dikkat Edilecek Hususlar

Çalışma Ev Okulu Derneği tarafından gerçekleştirilmektedir.

Çalışma, Psikolojik Danışman ve Psikologlar önderliğinde Objektif Testler – Yetenek / Kabiliyet testleri eğitimlerini almış PDR ve Psikoloji üniversite bölümlerinden gönüllüler tarafından uygulanmaktadır.

Çalışmada herhangi bir zeka skoru verilmemekte olup,

 • Akıl yürütme
 • Uzamsal düşünme
 • Mantık yürütme
 • Problem çözme
 • Matematik becerisi
 • Dil becerisi
 • Hafıza becerisi
 • Ayırt etme becerisi
 • Şekil-uzay yeteneği

gibi alanlarda velilere rehberlik etmek ve farkındalık kazandırılmak amaçlanmaktadır.

Eğitsel tanılama MEB’e bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin uhdesinde olup gerektiğinde okul rehberlik servisi yönlendirmesi ile veliler çocuklarını eğitsel tanılamaya götürebilir.

Çalışmada amaç ebeveynlere çocuklarının gelişmiş olduğu yönleri, desteklenmesi ve geliştirilmesi gereken yönleri konusunda rehberlik yapmak ve farkındalık oluşturmaktır.

Velilerin web sitesinden başvuru yaptıktan sonra kendilerine verilen randevu tarihinde ve saatinde belirtilen yerde çocuklarıyla beraber hazır olmaları gerekmektedir.

Çocuklara, değerlendirme öncesinde; gelişmiş olduğu ve biraz daha fazla çalışmasında yarar olduğu yönleri anlamak amaçlı bir etkinliğe gidildiği aktarılabilir.

Çocukların uykularını almış, karınları tok ve hasta durumda olmadan gelmeleri önem arz etmektedir.

Etkinlikte her türlü kırtasiye malzemesi ve değerlendirme materyalleri Ev Okulu Derneği tarafından sunulmaktadır. Ebeveynlerin yanlarında herhangi bir malzeme getirmelerine gerek yoktur. Sadece su ihtiyacı düşünülebilir.

Çocukla ilgili kullanılacak ölçme aracı çocuğun yaşına ve okul düzeyine göre Ev Okulu Derneği tarafından belirlenir.