Mehmet Hilmi EREN Danışmanlık

Çalışma konuları: 

 • Çocuklarda Zeka Gelişimi
 • Özel Yetenekli ve Üstün Zekalı Çocuklar
 • RAM (Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süreçleri)
 • Ebeveyn Tutumları
 • Aile Okul İlişkisi
 • Çocuklarda Doğru Tutumları Geliştirme
 • Çocuklarda Zeka ve Yetenek Gelişimi
 • Özel Yetenekli ve Üstün Zekalı Çocuklar
 • RAM (Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süreçleri)
 • Ebeveyn Tutumları
 • Ebeveyn Çocuk İlişkisi
 • Aile Okul İlişkisi
 • Çocuklarda Doğru Tutumları Geliştirme

WISC-R Zeka Testi

Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (WISC-R) Türkiye’de standardizasyonu, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış önemli ayrıntılı zekâ ölçüm araçlarındandır ve yaygın olarak kullanılmaktadır.

Geniş bir uygulama yaş aralığına sahiptir. 6-16 yaş arasında olan çocuklara uygulanır ve bu yaş grubundaki çocukların bilişsel yapılarını değerlendirmemizi sağlar.

WISC-IV Zeka Testi

6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerileri hakkında bilgi sağlayan klinik bir ölçme aracı olan Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği’nin bireysel olarak uygulanan bir zeka testidir. Test dört ana bölümden oluşmaktadır:

 • Sözel Kavrama
 • Algısal Akıl Yürütme
 • Çalışma Belleği
 • İşlemleme Hızı

ASİS Zeka Testi

İlk yerli zeka testi ünvanına sahip Anadolu-Sak Zeka Ölçeği Anadolu Üniversitesi ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın iş birliğinde geliştirilmiştir. Genel zekâyı ve zekayı oluşturan ana bileşenleri objektif bir şekilde ölçen ASİS, 4-12 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. Çocukların en önemli gelişimi bu döneminde olduğu için zeka ölçümleri bu yaş aralığında yapılmaktadır. Uygulama süresi 25-45 dakika arasında değişmektedir.

Yetenek Testi

Çocukların okula hazır bulunuşluklarının, görsel algı, motor becerileri, alıcı dil becerileri gibi alanlarda bütüncül gelişimlerinin değerlendirildiği objektif gelişim tarama ve yetenek beceri testleri kurumumuzda uygulanmaktadır.

Gelişim Testi

Çocukların okula hazır bulunuşluklarının, görsel algı, motor becerileri, alıcı dil becerileri gibi alanlarda bütüncül gelişimlerinin değerlendirildiği objektif gelişim tarama ve yetenek beceri testleri kurumumuzda uygulanmaktadır.

Oyun Terapisi

Oyun terapisi, çocukların kendilerini kelimelerle ifade etmekte zorlandığı durumlarda, oyun ve oyuncaklar yoluyla duygularını anlatmak için alan sağlayan bir terapi çeşitidir. Oyun, çocuğun dilidir; onu geliştirir ve iyileştirir. Uzmanlarımız tarafından Çocuk Merkezli, Bilişsel Davranışçı ve Deneyimsel ekollerde oyun terapisi, derneğimizde bulunan oyun terapi odasında yürütülmektedir.

Moxo Dikkat Testi

Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçen, uzmanlar tarafından uygulanan, görüş ve duygu içermeyen, online bir testtir.

Basit görünen bir MOXO görevine odaklanabilmek için, bireyin aynı günlük hayatta yapması gerektiği gibi, testte bulunan görsel ve işitsel çeldiricileri görmezden gelmesi gerekmektedir. Birey; bunu başarabilmek için çeldiricilerin aktif inhibisyonunu sağlamak zorunda bulunmakta, bu da testi çok daha zorlayıcı ve testin belirleyici niteliklerini de bir o kadar ileri düzeye getirmektedir.

Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı aileyi oluşturan bireylerin birbirleriyle olan ilişkileri yaşadıkları sorunlar, sorun çözme, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında çocuklarla ve aile ile ilgili bireysel ya da bireyler arasındaki sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir.

Online Danışmanlık

Bireylerin yaşadıkları sorunlar, kaygı, ebeveyn danışmanlığı konularıyla ilgili bireysel ya da bireyler arasındaki sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olan online bir danışmanlık hizmetidir.

Psikodinamik Terapi

Psikodinamik terapi, danışanın mevcut davranışında görülen bilinçdışı süreçlere odaklanır. Psikodinamik terapinin hedefleri, danışanın geçmişinin şu andaki davranışları üzerindeki etkisinin anlaşılması, kendiliğin bilinmeyen yönlerinin keşfedilmesi ve iç görü kazanılmasıdır.

Çift Terapisi

Çiftleri oluşturan bireylerin birbirleriyle olan ilişkileri yaşadıkları sorunlar, sorun çözme, ilişki, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında partnerle ilgili bireysel ya da bireyler arasındaki sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir.

Yetişkin Terapisi

Bireylerin gündelik hayatta yaşadıkları stres, ilişki veya mevcut durumda tanılı sorunlarına yönelik farkındalık kazanabileceği, kişilerin kendilerine yönelik iç görü kazanabileceği ve beceri kazanımını hedefleyen bu sorunlara dair çözüm odaklı çalışmaların yapılabileceği bir danışmanlık hizmetidir.

Teele Çoklu Zeka Testi

3 yaşından itibaren her sınıf seviyesinde öğrencilerin baskın zekâsını incelemek için uygulanmaktadır.

Ebeveyn Danışmanlığı

Çocuklara dair gelişim dönemlerine ilişkin soruların sorulabileceği (tuvalet alışkanlığı, yeme alışkanlığı, uyku düzeni), çocukların mevcut yetenek ve gelişim alanlarına ilişkin destekleyeci çalışmaların nasıl yapılabileceği, yaşanılan bir durum özelinde çocuk-ebeveyn ilişkisinin nasıl ele alınması gerektiği gibi konularda yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir.

Ergen Danışmanlığı

Ergenlik, çocukluğun sonu ve yetişkinlik çağının da ilk dönemi olarak tanımlanabilir. Bu dönemde değişen beden ve ruhsal durumlara adaptasyon, sosyal beceri, ilişki problemleri ve bireyin zorlandığı konularda Bilişsel Davranışçı Terapi odaklı danışmanlık hizmeti kurumumuzda sunulmaktadır.

CAS Testi

Öğrenme Güçlüğü Olanların Değerlendirilmesi, Zihinsel Engelli Olanların Değerlendirilmesi, Travmatik Beyin Hasarı Olanların Değerlendirilmesi, Ciddi Duygusal Bozuklukları Olanların Değerlendirilmesi, 

YBT-PASS Bilişsel Müdahale Programı

Bilişsel Müdahale Programının amacı; bilişsel gelişim süreçleri farklı olan her bir çocuğun bilişsel performansını geliştirebilecek ve destekleyebilecek faaliyetler ve ayrıca çocuğun akademik becerilerini destekleyen uygulama çalışmaları planlamak ve çocuğu bütüncül olarak desteklemektir.

Filial Oyun Terapisi

Çocuklarımızla oyun oynamamız gerektiğini biliriz ama çoğu zaman nasıl oynamamız gerektiği hakkında kafamızda soru işaretleri olabilir. Çocuklarla oyun oynarken onun dünyasına girip, ihtiyaçlarını anlamamız, olumlu iletişim kurmamız için gerekli becerileri kazanmamız gerekmektedir. Bu becerileri bizlere Filial Oyun Terapisi öğretebilmektedir. 

Zihinsel Check-Up

Bu program ile çocuğunuzun; Dikkat, Zeka, Zihinsel İşlev, Psikososyal ve Psikomotor Gelişim süreçlerinde hangi konularda desteğe ihtiyacı olduğunu veya hangi konularda daha yüksek potansiyel taşıdığını görerek akademik performansını ve genel gelişimini destekleyebilirsiniz. Bu kapsamda: Moxo Dikkat Testi, Zeka Testi, Gelişim Testi, Raporlama, Psikolog & Psikolojik Danışman Görüşmesi sizi bekliyor. 

Attentioner İle Dikkatimi Topluyorum

Attentioner ile dikkatimi topluyorum programı ile 7-18 yaş arası bireylerin dikkat ve yürütücü işlevlerini düzenleyen 15 oturumdan oluşan nöropsikolojik tabanlı bir dikkat programıdır.